Sborník Společnosti přátel starožitností 1996/4, PhDr. et JUDr. Dobroslavu Líbalovi k významnému životnímu jubileu

Druh zboží: kniha
CN: E/22424
Stav: Nová
ISBN-13: ISBN 10: 8090125840
Dostupnost: SKLADEM MIMO PRODEJNU (info)
Cena: 180Kč
Množství:
 

OBSAH 

Josef Štulc – Aleš Vošahlík: Životní jubileum Dobroslava Líbala
Bibliografie prací Dobroslava Líbala
Petr Macek: Ke vztahu stavebně historického průzkumu a dějin umění
František Gabriel: K metodám a problémům stavební historie
Václav Girsa: Úvaha nejen k tématu konzervace torzální architektury
Jan Vinař: Poznámky k historickému vývoji krovů
Jiří Spěváček: Mentality a dějiny mentalit v proměnách evropského myšlení
Tomáš Durdík: Pozůstatky zástavby s románskými architektonickými prvky v areálu dolního hradu na Křivoklátě
Zdeněk Dragoun – Jan Havrda: Nové poznatky o kostele sv. Linharta na Starém Městě pražském
Pavel Bolina: Pustiměř – průsečík několika problémů moravské historie
Vanda Ská1ová – Martin Tomášek: Pozůstatky minoritského kláštera v Čáslavi 
Jan Sommer: Pozůstatky neznámé středověké stavby ve zdech kostela v Řečici u Humpolce
Vít Dohnal: Gotické přestavby Olomouckého dómu a kaple v jeho sousedství
Jiří Ú1ovec: Tvrz v Těšetinech u Klatov
Pavel Břicháček: Drobná pozdně gotická plastika z hradu Landštejna (o. Jindřichův Hradec)
Michal Flegl: Středověký dvorec v Praze-Střešovicích
Jiří Slavík: Pernštejnské opevnění hradu Potštejna
Martin Ježek: Příspěvek k poznání průběhu výstavby gotického kostela
František Kašička: Za nejstaršími pražskými paláci
Zdenka Bláhová: Příspěvek písemných pramenů k raně renesanční architektuře v Olomouci
Jan Adámek – Jiři Frohlich: Krypty kostela Povýšení svatého Kříže v Písku
Lubomír Procházka: Hodnotné objekty lidového stavitelství v okolí Krásné Hory nad Vltavou, Petrovic a Vysokého Chlumce
Karel Kibic: Panoramatické hodnoty našich historických měst
Karel Kuča: Nedoceněná a ohrožená nádražní architektura
Jan Kozdas: Zámecký soubor v Uherčicích na jižní Moravě v roce 0

Vydání: Praha: Společnost přátel starožitností 1996, pův. brož., 215 stran

Stav knihy: Stav pěkný.

Valentinská © 2021