ÚČETNICTVÍ

Zobrazit:
Řadit podle:
 Sborník pro hospodářské a....
kolektiv autorů
...sociální dějiny.Československý ústav práce,3-4 díl,II.ročník,1947.Původní brož.,128 stran.Horní o..
 
120Kč
Bez daně: 120Kč
Jak se tvoří kursy devis?
Karel Altman
Sbírka přednášek pořádaných Českou národohospodářskou společností, svazek II. Praha, 1922. Původní b..
 
120Kč
Bez daně: 120Kč
Zemědělská spravověda a účetnictví na území...
Nákladem vlastním, Praha 1939. Zprávy Zemědělského ústavu účetnicko-spravovědného Česko-Slovenské re..
 
180Kč
Bez daně: 180Kč
Dějiny nauk národohospodářských, 2 svazky
Ch. Gide, Ch. Rist
Od doby fysiokratů až po naše dny. Druhé vydání, Jan Laichter, Praha 1928. Laichterův výbor nejlepší..
 
180Kč
Bez daně: 180Kč
Důchod pozemkový co účel všeho hospodářství...
J. B. Lambl
... i chovu dobytka. Příspěvek k reformě bludných zásad správy, účetnictví a taxace výnosu. I. L. Ko..
 
400Kč
Bez daně: 400Kč
Slovník národohospodářský sociální a politický 1-3
Chalupný
Slovník národohospodářský, sociální a politický / redakční sbor V. Bouček, Vl. Brdlík, V. Dvorský ....
 
900Kč
Bez daně: 900Kč
Slovník národohospodářský sociální a politický 1-3
E.Chalupný
Slovník národohospodářský, sociální a politický / redakční sbor V. Bouček, Vl. Brdlík, V. Dvorský a ..
 
800Kč
Bez daně: 800Kč
Právní předpisy Čsl. republiky, pokud se týkají...
Josef Fiala
... účetnictví. Sekce profesorů komercialistů při Ú. S. Čs. P. v Praze, 1923. Komerční archiv, svaze..
 
300Kč
Bez daně: 300Kč
Příručka kupecké arithmetiky
Josef Ježek
Páté rozšířené a změněné vydání. Nákladem vlastním, Praha 1923. Původní brož; 17 x 10,5 cm; 154 stra..
 
90Kč
Bez daně: 90Kč
Návod, kterak na základě počítadla Suchardova...
Jan R. Sucharda
... snadno, rychle a trvale naučit násobiti, měřiti a děliti nazpaměť v oboru 100 i nad 100, a ktera..
 
80Kč
Bez daně: 80Kč
 Učebnice účetnictví pro obchodní školy I.
Josef Říha
.Schváleno výnosem ministerstva školství a národní osvěty ze dne 22.dubna 1938.Vydal K.Ausobský,1938..
 
120Kč
Bez daně: 120Kč
Investiční rozhodování a dlouhodobé financování
Josef Valach
Vydavatelství Ekopress, Praha 2005. Druhé, přepracované vydání, 465 stran. Původní pevná vazba. Velm..
 
400Kč
Bez daně: 400Kč
Minimální účetnictví pro maloobchodníky
František Matoušek
Příručky praktického podnikatele. IV. vydání. Nakl. J. Jícha, Brno, 1944. Původní brož, lehce odřená..
 
120Kč
Bez daně: 120Kč
Přiznání k dani důchodové a výdělkové
Vladimír Nedvídek
Jak ho snadno a správně sestaviti. Praha, 1944. Původní brož, lehce odřená, 36 stran + přílohy. Dobr..
 
90Kč
Bez daně: 90Kč
Účetnictví podvojné
Ladislav Kuthan
V. zcela opravené vydání. Praha, 1924. Původní brož, lehce odřená, obálka téměř odtržena, 138 stran...
 
90Kč
Bez daně: 90Kč
Účetnictví jednoduché, složité a americké
Ludvík Panzner
S dodatkem o běžných účtech. Druhé, doplněné a opravené vydání. Nakl. Jaroslav Burian, Písek, nedato..
 
300Kč
Bez daně: 300Kč
 
Valentinská © 2016