Svorník 5/2007

Druh zboží: kniha
CN: unicornis
Stav: Nová
ISBN-13: 9788086562094
Dostupnost: SKLADEM MIMO PRODEJNU (info)
Cena: 350Kč
Množství:
 

Sborník příspěvků z 5. konference stavebněhistorického průzkumu uspořádané 6.-9.6.2006 v Louce u Znojma. Klenby
Obsah:
Pavel KODERA:
Sklep či klenutije? Pokus o historicko-sémantický rozklad staročeských výrazů pro klenbu, s. 5–12
Miroslav KROULÍK:
Roudnice nad Labem –zámek. Románský biskupský hrad – zaměření reliktů, digitální zpracování dokumentace a prostorová vizualizace, s. 13–28
Jiří VARHANÍK:
K prostorovému utváření klenby pod kaplí hradu Zvíkova, s. 29–34
Vladislav RAZÍM:
Ke stavebnímu vývoji hradu Vizmburka, s. 35–54
Karel KIBIC:
Klenby středověkých kostelů s pravoúhlým presbyteriem na Kutnohorsku, s. 55–66
Karol ĎURIAN:
Premeny gotických klenieb v sakrálnych objektoch rímskokatolíckych kostolov v Turci, s. 67–84
Ilja KOCIAN:
Klenby Petra Parléře. Geometrická analýza klenebních obrazců v katedrále sv. Víta v Praze, s. 85–92
Petr CHOTĚBOR:
Klenby mladší lucemburské stavební etapy Starého královského paláce na Pražském hradě, s. 93–102
Michal PATRNÝ:
Nová zjištění ke stavebnímu vývoji zaklenutí chóru děkanského kostela sv. Bartoloměje v Kolíně, s. 103–106
Pavel KALINA:
Klenební technika Benedikta Rieda, s. 107–118
Petr CHOTĚBOR:
Poznámky ke klenbě Vladislavského sálu, s. 119–126
Petr FAJMAN, Jiří KOTT, Jan VINAŘ:
Opěrný systém chrámu svaté Barbory v Kutné Hoře, s. 127–140
Roman LAVIČKA:
Kroužené klenby Hannse Gezingera na jihu Čech, s. 141–160
Artur KWAŚNIEWSKI:
Gotycyzacja sklepień w środkowoeuropejskiej architekturze doby renesansu. Estetyka czy semantyka?, s. 161–172
Lumír TEJMAR:
"Česká" konstrukce hřebínků "vlašských" kleneb gryspekovské přestavby rožmitálského zámku, s. 173–178
Hana HANZLÍKOVÁ:
Proměny kaple a souvisejícího klenebního systému zámku v Poběžovicích, okr. Domažlice, s. 179–188
Kateřina SAMOJSKÁ:
Klenby a stropy u pražských obytných staveb Carla Luragha, s. 189–196
Pavel VLČEK:
Guarino Guarini a klenby českého vrcholného baroka (ke genezi dientzenhoferovských kleneb), s. 197–202
Jiří SLAVÍK:
Klenby pevnostních staveb 18. století na našem území, s. 203–208
Rastislav PETROVIČ:
Klenba ako strešná konštrukcia na žrebčíne v Kopčanoch, s. 209–216
Martin ŠERÁK:
Hořice na Šumavě čp. 77 – klenby z nevypálených cihel, s. 217–228
Eva VOLFOVÁ:
Použití džbánské opuky ke zdění klenebních konstrukcí, s. 229–240
Jitka MATUSZKOVÁ:
Klenby ve vinohradnických stavbách, s. 241–248
Petr VORLÍK:
Železobetonové obloukové konstrukce a meziválečná průmyslová architektura, s. 249–262
Jan VINAŘ:
Klenba jako konstrukce, s. 263–278
Michael RYKL:
Klenuté světnice. Pravé a nepravé klenby světnic, s. 279–308
Dana NOVOTNÁ:
Klenebný pas, s. 309–314
Miroslav KOVÁŘ:
Příspěvek ke studiu morfologie raně gotických klenebních žeber v Čechách, s. 315–322
Jan VESELÝ:
Ke konstrukčním variantám cihelných kleneb a jejich časové citlivosti, s. 323–332
Jan PEŠTA:
Klenba jako prvek mostního stavitelství, s. 333–348
Jan ŽIŽKA:
Pohled do nitra narušených klenebních konstrukcí, s. 349–354
František R. VÁCLAVÍK, Petr MACEK, Vít BOROVIČKA:
Klenba kostela Nanebevzetí Panny Marie v Nové Pace – možnosti laserového 3D skenování pro analýzu kleneb, s. 355–364
Michael RYKL, Martin ŠUNKEVIČ, Jindřich HODAČ:
Pozdně gotická klenba sálu na tvrzi v Popovicích, s. 365–380

Vydání: Praha: Unicornis 2007, pův. brož.

Stav knihy: Výborný stav, nová

Valentinská © 2021