Sborník Společnosti přátel starožitností 1

Druh zboží: kniha
CN: unicornis
Stav: Nová
ISBN-13: ISBN 10: 8090125875
Dostupnost: SKLADEM MIMO PRODEJNU (info)
Cena: 199Kč
Množství:
 

Sborník Kruhu přátel Muzea hl. m. Prahy I, 2. upravené vydání., 1. vydání vyšlo v Muzeu hlavního města Prahy v r. 1988 ke 100. výročí založení Společnosti přátel starožitností
OBSAH
Karel Sklenář: Archeologie v počátcích Společnosti přátel starožitností
Jiří Špét: Společnost přátel starožitností a české muzejnictví na přelomu 19. a 20. století
Václav Spurný: Vaničkovité nádobky v moravských nálezech doby bronzové
Petr Charvát: Čáslavský zlatý prsten a jeho výzdoba
Zdeněk Smetánka: Stopa magického jednání na pohřebišti za Jízdárnou Pražského hradu (Předběžná zpráva)
Rudolf Turek: Widukind Korvejský a starší české dějiny
Jiří Sláma: Příspěvek ke kulturním dějinám raně středověkých Čech
Ivana Boháčová: Stratifikovaný nález hradištní sekery na Pražském hradě
Pavel Břicháček: Nález románských dlaždic v Kostelci u Křížků (o. Praha-východ)
František Kašička: Půdorysné proměny Řetězové ulice na Starém Městě pražském
Jan Frolík: Druhý archeologický nález kalicha z Pražského hradu
Vladimír Hrubý: Pečeti Přemysla II.
Mojmír Soudný: Konzervační ošetření pohřebních insignií Přemysla Otakara II.
Daniel Rexa: Zlomok keramického aquamaníle z Bratislavy – Nálepkovej ulice
Ivan Hlaváček: Colligere fragmenta. K dosud neznámým diplomatickým pramenům doby lucemburské
Zdeněk Měřínský: Pohár kutnohorského typu z Jihlavy
Petr Chotěbor: K ikonografii neznámého fragmentu gotické plastiky z Pražského hradu
Zdeněk Hazlbauer – Miroslav Richter: Kadluby pro výrobu gotických kamnových článků
Pavel Bolina: Jádro drahotušského hradu
Miroslav Plaček: Externí fortifikace drahotušského hradu
František Frýda: Skleněné číše tzv. českého typu a jejich postavení v hmotné kultuře středověkých Čech
Tomáš Durdík: „Hromový klín“ z hradu Křivoklátu
Jam Sommer: Gotické kostely s obrannými zařízeními na českém venkově
Josef Macek: Myrta v českém středověku
Jaromír Žegklitz: Nález nejstarší fajáns na Pražském hradě
Václav Huml: K otázce lokalizace panského sídla a dvora v Čimicích v 16. – pol. 19. století
Miroslav Pertl: Schürerovská sklená huť u vsi Broumy
Josef Tlapák: K problematice výnosnosti velkostatku v první polovině 18. století. Výnosové bilance moravských velkostatků Janovice (1713–1722) a Pernštejn (1721–1754)
Jan Rataj – Petr Sommer: Nález křížku typu Caravaca v Praze 4 - Michli
Jiří Tywoniak: Vojáci z blanické skály
Miloš Pistorius: K současným tendencím, problémům a poslání ochrany architektonických památek 19. a 20. století

 

Vydání: Praha: Společnost přátel starožitností 1997, 152 stran

Stav knihy: Výborný stav, nová

Valentinská © 2020