Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku (1. - 8. díl) - KOMPLET - VAZBY

Druh zboží: kniha
CN: B/52985
Autor: Karel Kuča
Stav: Nová
Dostupnost: SKLADEM MIMO PRODEJNU (info)
Cena: 3 999Kč
Množství:
 

Monumentální osmisvazková encyklopedie Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku postupně představí historický, architektonicky a urbanistický vývoj přibližně 1 400 měst a městeček, a to včetně těch, která dnes již neexistují či statut města ztratila. Publikace zachycuje jak dosavadní, vesměs obtížně dostupné a především roztroušené údaje (první zmínky o lokalitě, proměny názvů, počet a národnostní složení obyvatel, počet domů, historická privilegia, významné stavby a události, údaje o dopravě, průmyslu, katastrofách atd.), tak především přináší unikátní historicko-urbanistický vývoj každé lokality.

Text celého kompletu provází na 3 000 plánů zachycující vývoj jednotlivých lokalit v minulosti (především kompletní plánovou dokumentaci před polovinou 19. století) a více než 6 000 dalších ilustrací (městské znaky, veduty, kresby, historické i současné fotografie panoramat, částí měst či jednotlivých budov atd.).

Celá encyklopedie je dílem jediného autora - ing. arch. Karla Kuči (který měl ovšem k dispozici celou řadu konsultantů, rešeršistů a lektorů). Doufáme, že po desítkách let nemilosrdné devastace našich měst encyklopedie mimo jiné napomůže k jejich poučené a citlivé rekonstrukci, a to zejména cenných historických jader. Kniha by rovněž měla pomoci probudit zdravý lokální patriotismus, který se projeví v zájmu lidí o své okolí a pomůže zachovat často světově unikátní historické dědictví.

Je pozoruhodné, řečeno slovy jednoho z recenzentů, že podobný projekt (pokud je nám známo) zatím nikde v Evropě nebyl a ani není realizován. V letech 1997 a 1999 získaly 1. a 3. díl ocenění jako Slovník roku. Od 3. svazku v roce 1999 do sklonku roku 2001 výzkum autora a jeho spolupracovníků probíhal za podpory grantu MK ČR a výstupy byly hodnoceny vždy velide kladně. Toho roku však nové grantové řízení bylo pro nedostatek financí kompletně zrušeno a současně skončila podpora projektu i První městskou bankou (poté, co změnila majitele). V současné době je projekt, nad jehož překladem převzalo záštitu UNESCO, odkázán pouze na prostředky nakladatelství LIBRI. Bude to v nejlepším případě znamenat bohužel časové pozdržení projektu. Celá sada získala hlavní cenu SLOVNÍK ROKU 2012 v 19. ročníku soutěže pořádané Jednotou tlumočníků a překladatelů.

Koženková vazba, 4°, každý svazek okolo 900 stran. Vyd. Libri, Praha 1996-2011. 

(díl 1. A-G. 1996. 874 s. -- díl 2. H-Kole. 1997. 938 s. -- díl 3. Kolín-Mi. 1998. 952 s. -- díl 4. Ml-Pan. 2000. 941 s. -- díl 5. Par-Pra. 2002. 671 s. -- díl 6. Pro-Sto. 2004. 880 s. -- díl 7. Str-U. 2008. 991 s. -- díl 8. V-Ž. 2011. 891 s)

Vydání: Libri, Praha 1996-2011.

Stav knihy: Velmi dobrý stav.

Valentinská © 2016