Průzkumy památek, roč. XII. I/2005

Druh zboží: kniha
CN: vplani
Autor: kolektiv autorů
Stav: Nová
Dostupnost: SKLADEM MIMO PRODEJNU (info)
Cena: 90Kč
Množství:
 

Úvodník
Ing. Jan Sommer
Zkoumání památek jako součást etiky památkové péče
Studie
Jiří Varhaník
Vnější opevnění hradu Rabí (I. část)
V rámci analýzy vnějšího opevnění identifikovány součásti staršího hradebního okruhu. Průzkum vnějšího okruhu nové, dochované fortifikace, identifikace jejího vybavení, dokumentace, rozpoznání půdorysného schématu severní části, dendrochronologická analýza.
Dobroslava Menclová
Exkurz: Zpráva o výkopu na hradě Švihově, provedeném ve dnech 11.-28. listopadu 1951
Příspěvek k vnějšímu i vnitřnímu opevnění hradu, nálezy ze zásypů, sondy podlah hradních budov.
Jan Anderle
Hrad Kašperk
Nové informace o stavebním postupu, povaze historických konstrukcí a funkčním využití stavby. 
Vladislav Razím
K vývoji a interpretaci hradu Týřova ve 13. století
Výsledky stavebněhistorického průzkumu, včetně výzkumu petrografického a dendrochronologického, v konfrontaci s dosavadními názory na vývoj hradu a jeho interpretaci, které vycházely převážně z výzkumu archeologického. 
Tomáš Kyncl
Dendrochronologické datování dřeva z věže hradu Týřova
Dub použitý na výrobu trámu nalezeného ve zdivu hlavní válcové věže byl pokácen někdy po roce 1254, s vysokou pravděpodobností však až po roce 1260.
Materiálie
Aleš Pospíšil
Gotický plán chrámu sv. Barbory v Kutné Hoře ze sbírky vídeňské Akademie výtvarných umění (č. 16 841)
Analýza plánu zachycujícího půdorys části jižní poloviny stavby přináší informace, které povedou k zásadnímu přehodnocení stavebního vývoje chrámu. 
Jindřich Nusek
Nález architektonických fragmentů v kostele sv. Bartoloměje v Divišově (Příspěvek ke středověké podobě stavby)
Nové poznatky k nejstarším stavebním fázím kostela (sekundárně vložené architektonické součásti pozdně románského portálu kostela, dnes barokního). 
Veronika Bezděková, Linda Foster
Archivní průzkum bývalého špitálního kostela sv. Jana Evangelisty ve Švihově
Poznatky z archivního průzkumu (V. Bezděková). Kostel byl založen před rokem 1342, v r. 1504 přestavěn. Špitál nebyl lokalizován (zjištěny práva špitálníků, platy špitálu a ritus bohoslužeb), nové podrobnosti o průběhu zrušení kostela a následných úpravách.
Zdeněk Dragoun, Michal Dragoun
K archeologickému nálezu pozůstatků písemností v domě čp. 353/I na Starém Městě pražském
Nález fragmentů pergamenů, datovaných do posl. třetiny 14. nebo zač. 15. stol., s textem z biblické Knihy žalmů potvrzuje dříve předpokládanou relativní četnost knih mezi pražskými měšťany s dominancí náboženské tématiky. 
Hana Myslivečková
Manýristický bronzový náhrobek Jana Bedřicha Breinera v kostele Panny Marie Sněžné v Olomouci
Průzkum revidoval některé rozporuplné údaje dosud v literatuře uváděné, prokázal techniku a koncepční polaritu; geneze modelu. Zjištěna dílna mědilitce. 
Jana Pechová
Interpretace leteckého archeologického snímkování zámeckého areálu na Valči
Shrnutí analýz a interpretace leteckého archeologického snímkování zahrady a přilehlé krajiny, které by měly být podkladem k námětům obnovy areálu (neexistují žádné archivní materiály).
Zprávy
Bořivoj Nechvátal
Životní jubileum Františka Kašičky
Jindřich Noll
Dvě výročí Břetislava Štorma
Jan Sommer
Konference Sdružení pro stavebněhistorický průzkum Poděbrady 2005

Vydání: Vydává Národní památkový ústav, Praha. Brožovaná, 150 stran. Rozměry: 21 x 29 cm.

Stav knihy: Stav pěkný.

Valentinská © 2020